Vilka är egentligen Sveriges viktigaste telefonnummer? Har du koll?

Ambulans

 


 

Ambulans

När ringer du efter ambulans?

Om du vill ringa till Ambulansen i en nödsituation så ringer du 112.

Ambulans använder du när det finns ett behov av bårtransport och när personen som insjuknat har behov av medicinsk bedömning eller är i behov av medicinsk utrustning eller behöver vård under transporten. En Ambulans behöver nödvändigtvis inte vara en bil utan även båt, helikopter eller annat specialutrustad fordon.

Ambulanser är utrustade med medicinsk utrustning och bemannade med ambulanssjukvårdare eller sjuksköterska med vidareutbildning. Den som ringer och begär en ambulans i någon form måste först beskriva orsaken till uppringningen och berätta vad som hänt. När man har klarlagt varför man ringt en ambulans bedöms ambulansbehovets brådska (prioritet) på grundval av händelse eller symtom. Vissa kommuner har även en akutbil som kan användas tillsammans eller istället för ambulans.

Om du är i en nödsituation och behöver ambulanstransport - då ringer du 112.

Om ni ringer till 1177 men egentligen är i behov av en ambulans så hänvisas ni till 112.